Föreningen

NST har verkligt långa traditioner. Föreningen grundades redan år 1888. Inledningsvis hette föreningen Helsingfors trädgårdsgille. År 1897 fick den namnet Trädgårdsodlingens vänner och år 1917 blev vi Nylands Svenska Trädgårdssällskap rf.  Under de femtio första åren var föreningen en facklig organisation, men efter krigen blev föreningen en mera social sammanslutning för nyländska trädgårdsodlare.

För tillfället har sällskapet drygt 140 medlemmar, såväl yrkesodlare som trädgårdsentusiaster. Föreningen är medlem i Svenska Trädgårdsförbundet och i Svenska lantbrukssällskapens förbund.

En betydande del av föreningens historia finns nedtecknad i Ingel Fontells bok "Nyländsk trädgårdsprakt och skaparkraft" som sällskapet gav ut för några år sedan. Om du inte redan fått tag på boken kan du även beställa den av oss mot postningsavgift.

 

bild1